Vel 70 tester tatt på ETS medisinske senter i uke 1 resulterte i en positiv Covid-19-test i Tjeldsund. Vi har så langt ikke registrert noen smittet med omikron i vår kommune, men varianten nærmer seg og er mer smittsom enn deltavarianten som har dominert til nå.

Omikron-varianten dominerte i uke 52 i alle fylker bortsett fra Agder. Troms og Finnmark lå på en andel på 88,9 %, Nordland på 87 %, Viken hadde en andel omikrontilfeller på 74 %, Oslo lå rett etter på 73,6 %. Lavest andel hadde Agder, som lå på 47,9 %. 

 

For oss betyr det at vi må fortsette å være bevisste på smittevernstiltakene:

  • Holde avstand
  • Bruke munnbind i butikker, på offentlige transportmidler mv hvor det ikke er mulig å opprettholde tilstrekkelig avstand
  • God hånd- og hostehygiene

 

Samt det viktigste vi kan gjøre:

  • Holde seg hjemme dersom man er syk samt teste seg
  • Vaksinere seg. I henhold til FHI er det viktigste nå at uvaksinerte beskytter seg ved å ta første vaksinedose, og at alle som har tatt andre vaksinedose for mer enn 20 uker siden tar oppfriskningsdose

 

I Tjeldsund kommune er det fortsatt mange i aldersgruppen 18-55 år som ikke er vaksinerte.

Byr 7k 5UNWoq AAAAAElFTkSuQmCC

 

Kommunen anmoder alle som har fått innkalling til dose 3 om å benytte muligheten og bestille time for vaksinering via helseboka.

 

Vaksiner satt i uke 1:

Type Antall
Dose 1 1
Dose 2 18
Dose 3 214

 

Vaksinering i uke 2:

Ordinær vaksinering: onsdag 12 og torsdag 13 januar i lokalene på Elvemo.

NB!! Drop-in: onssdag ettermiddag 12. januar fra 15:30 til 17:30 etter ordinær vaksinering, samt lørdag 15. januar på Elvemo fra 10.00-13.00. Det vil også være mulig å få dose 1 og dose 2 på disse dagene. Ikke drop in torsdag som først annonsert.

 

Tiltak:

Tiltak iverksatt nasjonalt før jul varer enda en uke før vi får nye oppdateringer.

Tjeldsund kommune følger nasjonale råd og har ingen lokale tiltak ut over dette

 

Endringer i gyldighet for koronasertifikatet for fullvaksinerte

EU besluttet før jul å innføre endringer i gyldigheten i koronasertifikater. Fullvaksinerte må etter 1. februar ta oppfriskningsdose dersom det er gått mer enn 270 dager (rundt 9 måneder) siden siste vaksinedose for å ha et fortsatt gyldig koronasertifikat. Dersom man har tatt eller tar oppfriskningsdose med vaksine vil gyldigheten forlenges uten begrensning.

 

For fullvaksinerte har EU også besluttet at påvist koronasykdom etter fullvaksinasjon ikke sidestilles med oppfriskningsdose.

Påvist covid-19 gir gyldig koronasertifikat basert på gjennomgått sykdom fra dag 11-180 (som tilsvarer rundt 6 måneder). Når gyldighetsperioden har utløpt, trengs enten en oppfriskningsdose, en ny periode med gyldig sertifikat basert på påvist covid-19, eller eventuelt negativ test (i land som tillater det) for å få gyldig koronasertifikat.

 

Ulike land kan ha ulike krav, derfor er det fortsatt viktig at alle som skal ut og reise sjekker nettsidene Reopen EU.

 

Det norske koronasertifikatet og verifikasjonsappen vil bli tilpasset i henhold til endringene i god tid før 1. februar.

 

Det er flere betegnelser som blir brukt om gyldighet og varighet i koronasertifikatet:

·Gyldighet for vaksinering: Endringen i EU gjelder gyldigheten for fullvaksinerte, altså hvor lenge koronasertifikatet vil være ansett for gyldig ved innreise eller eventuell innenlands bruk i et europeisk land.

·Teknisk gyldighet: Koronasertifikatet er ellers gyldig 90 dager frem i tid for hver gang du henter det opp på Helsenorge. Grunnen er å unngå misbruk, og sørge for at sertifikatene stemmer overens med kunnskapen vi til enhver tid har om viruset, immunitet og vaksiner.

·Gyldighet for negativ test: Gyldighet eller varighet for test er noe annet, for de fleste land vil testresultater i koronasertifikatet kun være gyldig i 48 timer eller kortere etter at testen ble tatt.

 

Les mer på Folkehelseinstuttets sider