Vedkommende har vært på Vinmonopolet Evenskjer og på Coop Extra på Evenskjer lørdag 10. juli i tidsrommet  kl. 12.00 – 13.00, samt tirsdag 13. juli  kl.11.00 – 12.00.

Vi ber om at alle som har vært på disse stedene på aktuelle dager være ekstra oppmerksomme på forkjølelses eller influensalignende symptomer. Har du symptomer så er det viktig at du får testet deg så snart som mulig.

Er du usikker, så ta kontakt med pandemitelefonen.

Pandemitelefonen: 90 28 49 55

ETS medisinske senter: 770 89565 (man-fre). Se for øvrig nettsider http://www.etsmedisinskesenter.no/praktisk-info/abningstider/

 

Smittestatus i Tjeldsund for øvrig

1 positiv test 14/7 2021 med 5 nærkontakter

2 nærkontakter fra smitte i Evenes

1 nærkontakt fra smitte i Harstad

1 nærkontakt fra flyreise Gardemoen-Evenes 9/7

 

Vi minner for øvrig på at det er særdeles viktig at vi alle følger de generelle smittevernreglene. Hold minst 1 m avstand og vask eller sprit hendene dine ofte.

Test deg om du har forkjølelses eller influensalignende symptomer eller om du er i tvil. Husk at du er i karantene fra du testes til du har fått negativt testsvar.

Er testsvaret positivt skal du isoleres og følge de anvisninger som smittevernlege eller smittevernteam  gir.