Ildsjeler og organisasjoner gjør mye verdifullt for å legge til rette for friluftsliv for alle oss andre. Da er det gøy å kunne gi et økonomisk klapp på skuldra til mange små prosjekt i hele Norge, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

Søknadsordningen «Statskogmillionen» er åpen for søknader i april via statsforetakets nettsider. Ved tilslag utløses støtte på fem eller ti tusen kroner. 150 prosjekt og tiltak vil få tilsagn om støtte før sommeren i år.

Alle tildelinger, retningslinjer og søknadsportal er tilgjengelig på www.statskog.no/statskogmillionen/. Siden oppstarten i 2017 har over tusen prosjekt og aktiviteter fått støtte gjennom ordningen.