Her gjelder ordningen:

Kommuner i Troms hvor Statskog er grunneier: Balsfjord, Bardu, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Kåfjord, Kvæfjord, Kvænangen, Lavangen, Målselv, Nordreisa, Sørreisa, Salangen, Senja, Storfjord, Tjeldsund, Tromsø.

For nærmere informasjon, trykk på linken