Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30.juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30.juni.  

Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10.august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet.  

Husk å laste ned valgkortet på telefon, og ta gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og det skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i Tjeldsund kommunen, postboks 240, 9439 Evenskjer.   

Sametingets valgmanntall er ikke oppdatert med alle innvilgede søknader om innføring i manntallet, men legges ut slik det foreligger per 10.juli på samme sted og i samme tidsrom som mannatallet til kommunestyet og fylkestingsvalget, Det er mulig å kreve feil rettet, slik at en velger som mener de skal være innført i mantallet, men ikke er det enda, kan fremme slikt krav om retting. Krav om retting på Sametingets valgmanntall sendes til Sametinget, postboks 3, 0735 Karasjok, eller per e-post: samediggi@samediggi.no.  

Manntallet i Tjeldsund kommune er lagt ut til ettersyn på følgende steder: 
I resepsjonen på rådshuset og på Tjeldsund folkebibliotek, 
Skånlandsveien 72/74, 9440 Evenskjer.