I arbeidet med ny kommuneplan skal det totalt jobbes fram to deler: samfunnsdel og arealdel.

  • Samfunnsdelen vil være kommunens visjon, en langsiktig strategi for hvordan Tjeldsund som samfunn og hvordan kommunen som virksomhet skal utvikles fremover. Denne delen vil legge føringer for alt planarbeid i kommunen.
  • Arealdelen er juridisk bindende og viser hvor vi skal gjøre hva. Denne delen av kommuneplanen vises med et kart med tilhørende bestemmelser for bruk, vern og utformingen i kommunen.

Tjeldsund jobber som sakt med samfunnsdelen nå. Ved kommunesammenslåingen har en overordnet visjon vært «sammen for hverandre», og medvirkning fra kommunens innbyggere og de som kjenner Tjeldsund best er derfor et viktig bidrag for å imøtekomme dette.  

Som start på medvirkning fra innbyggerne har vi nå en spørreundersøkelse. Dette er en anonym og kort undersøkelse på ca 5-10 min, i tillegg kan denne tas på både bokmål og samisk. Ditt bidrag i denne spørreundersøkelsen skal bearbeides til en rapport som vil legges til grunn for det videre arbeidet med samfunnsdelen. Frist for å delta på denne spørreundersøkelsen er 01.10.2021 kl. 12.00.

Ta spørreundersøkelsen her

Det er også planlagt opplegg for videre medvirkning som kommer etter denne spørreundersøkelsen. Informasjon rundt dette vil legges ut fortløpende, så følg med!

Spørreundersøkelsen er tilgjengelig i papirform på alle kommunens biblioteker

Har du noen spørsmål? Ta kontakt:

Trine Rønning-Nilsen: trine.ronning-nilsen@tjeldsund.kommune.no

Anita Swan Olsen: anita.olsen@tjeldsund.kommune.no