Hvem kan søke?

  • Kommuner og kommunale foretak
  • Frivillige lag, foreninger og organisasjoner
  • Ikke-kommersielle foretak (aksjeselskap, stiftelser)

Hvordan søke?

Nye og gjentatte søknader leveres via elektronisk søknadsskjema hos anleggsregisteret.no

Søker må dokumentere at vilkårene er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes inn.

Søkere plikter å gjøre seg kjent med retningslinjene for tilskuddsordningen. Fylkeskommunen har også egne regionale retningslinjer som er mer detaljerte. Inntil videre gjelder retningslinjene som gjaldt i Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Disse finnes her:

Ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen for nærmere informasjon om søknadsfrist og søknadsprosessen.