Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hvert år fordeler fylkeskommunen spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidlene skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet - både egenorganisert aktivitet og frivillig, medlemsbasert idrett. 

Hva kan det søkes midler til?

Hvem kan søke?

  • Kommuner
  • Idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF), Samenes idrettsforbund-Norge (SVL - N), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (NBF), Det frivillige Skyttervesen (DFS)
  • Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv*
  • Samisk Reinkappkjørerforbund og sammenslutninger organisert under forbundet*
  • Norsk Kennel Klub og sammenslutninger organisert under klubben*
  • Velforeninger, aksjeselskap/allmennaksjeselskap, stiftelser, studentsamskipnader eller andre sammenslutninger (jfr. bestemmelsene) **

*Kan kun fremme søknad til bestemte anlegg (se bestemmelsene lenger ned på siden)

**Vedtekter må godkjennes (se bestemmelsene lenger ned på siden)

Hvordan søke?

Nye og gjentatte søknader leveres via elektronisk søknadsskjema hos anleggsregisteret.no

Søker må dokumentere at vilkårene er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes inn. Søknad må fremmes senest søknadsåret etter ferdigstillelse av anlegget.

Søkere plikter å gjøre seg kjent med vilkårene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen for nærmere informasjon om søknadsfrist og søknadsprosessen.