Roser lag og foreninger

Spillemidlene er et viktig bidrag i arbeidet for at flere kan være i fysisk aktivitet i anlegg og områder som er godt tilrettelagt, og i anledning tildelingen skryter fylkesråd Ronald Wærnes (Sp) av lag og foreninger i fylket. 

– Det er utrolig gledelig å se at så mange kommuner, lag og foreninger i hele vårt vidstrakte fylke viser stor vilje til å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Anleggene som nå skal bygges kommer til å gi positive løft i mange nærmiljø.    

Dissse anleggene i Tjeldsund kommune mottar spillemidler i 2022

Ordinære anlegg:

  • Fjell Skilag, Trøssemark skianlegg, lysløype – kr 389 000,-
  • IL Santor, Sandstrand aktivitetshall - kr 986 000,-

Nærmiljøanlegg:

  • IL Santor, Sandstrand skole – fotballnetting – kr 63 000,-