Det er kjøpt inn masse nytt utstyr, f.eks langrenn, alpint, telt, hengekøyer, skateboard, kajakk, redningsvest, fiskeutstyr, tursekker, noe klær og mye mer. Her vil det komme en egen nettside med oversikt over alt utstyr og muligheter for booking også online. Dette vil gjøre at utstyrssentralen blir like tilgjengelig for alle unge i hele kommunen. Et samarbeid med skolene vil også være viktig. Ta turen innom når det åpner i løpet av høsten.

Frisklivssentralen er også flyttet til Paviljongen, her er enheten i full gang med å freshe opp lokalet for å skape en hyggelig møteplass. I prosjektet friskliv ung, som er finansiert av statsforvalteren, vil Glenn Hermansen overta stillingen som koordinator etter Ida Hotvedt. Det vil både bli universelle tilbud og en-til en møter med de ungdommer og unge voksne, som har ønsker om dette. Møteplassen kan tilby treingsveiledning, samtaler og aktiviteter for unge, hvor de kan møte og komme i dialog med ulike kommunale instanser. Dette tilbudet samtidig som man jobber med transportløsninger i «Program for folkehelse», vil bidra til at unge fra hele kommunen får et godt faglig forankret tilbud. Friskliv vil også jobbe ute i de ulike skolekretsene.

Ungdomsrådet vil ha sin møteaktivitet i lokalene, og være med på videreutviklingen av aktiviteter og tilbud. Det vil også innledes et nært samarbeid med ungdomsklubbene rundt i kommunen og alle som jobber med tilbud for ungdom.

Ta gjerne kontakt med enhet for kultur og folkehelse, dersom dere har innspill eller synspunkter.