Hovedgjøremål er gressklipping og rydding på kirkegårdene og i kirkeparkene.

Det kan også bli forefallende vedlikehold, som maling og utbedring av gjerder.

 

Av praktiske årsaker, må søkere være fylt 18 år, ha sertifikat og tilgang til bil slik at de kommer seg til og fra jobb, og mellom de ulike kirkegårdene.

 

Skriv en søknad og fortell om deg selv og din arbeidserfaring.

Søknad sendes innen 05. april til: post.tjeldsund@kirken.no