Vi søker etter deg som:

  • Er over 16 år
  • Er bosatt innen Tjeldsund kommune
  • Ser arbeidsoppgaver og kan jobbe selvstendig
  • Stiller presis og er pliktoppfyllende
  • Kan legge vekk telefonen når du er på jobb

Lønn etter tariff for unge arbeidstakere. Søknaden må minimum inneholde kontaktinformasjon, alder og bosted. Ungdom som er over 18 år, har førerkort og disponerer bil kan bli foretrukket.

Søknad sendes innen 25. april til: post.tjeldsund@kirken.no for mer informasjon om jobben, ta gjerne kontakt med kirkeverge Elin-Mari Nikolaisen på tlf 41 86 73 91.