Vi søker etter ungdommer som har fylt 16 år per 1.juni og til 25 år. Søkere over 18 år vil bli foretrukket.

Arbeidet vil være vedlikehold av uteareal, maling og vedlikehold av bygg, samt renhold. Søker bes oppgitt om de har sertifikat, evt. kan disponere bil. Tidligere sommerjobberfaring og tidspunkt du kan arbeide må også oppgis.

Send en kortfattet skriftlig søknad til: post@tjeldsund.kommune.no innen 19.juni 2020. Merk søknaden «Sommerjobb 2020».