Kommunen har de siste årene sett en økning i antall saker vedrørende grillhytter, brygger, gapahuker, veibygging, og andre tiltak som er oppført eller utført i områder som ikke er klarert for bygging.

Vi ønsker å minne om at slike tiltak som hovedregel er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven, med mindre tiltaket omfattes av bestemmelsene gitt i Byggesaksforskriftens § 4-1

Er du usikker på hvilke regler som gjelder, ta kontakt med Enhet for samfunn og infrastruktur for informasjon og veiledning.