Det kan gis støtte til:

 • Arrangement i forbindelse med samisk uke og samefolkets dag.
 • Kulturarrangement med fokus på samisk kunst, kultur og samfunnsdebatt.
 • Kunstneriske og kulturelle tiltak med barn og unge.
 • Kulturelle innsalg som; artister, kåseri, fortellerstund.
 • Tiltak som fremmer samisk språk

Beregningsregler:

 • Honorar til samiske utøvere er maksimalt kr. 15 000,-
 • Reisestøtte til samiske utøvere er maksimalt kr. 10 000,-
 • Det gis ikke støtte til mat og investeringer.

Hvem kan søke:

 • Foretak
 • Organisasjoner
 • Institusjoner
 • Kommuner

Søknad sendes til sametingets søknadsportal som finnes på samtinget.no