Vi ber de av dere som ferdes i skredutsatt terreng om å være oppmerksomme på dette.

 

Økende vind og nedbør i kombinasjon med høyere temperaturer, kan medføre at varselet skjerpes ytterligere de neste dagene.

Hold deg oppdatert på www.varsom.no som er hjemmesiden til varslingstjenesten om naturfarer i Norge.