Smittesporingsteamet består av 7 personer:

Sykepleier, kontorleder og kommuneoverlege fra ETS Medisinske Senter.

2 personer fra Evenes kommune

2 personer fra Tjeldsund kommune

Kommuneoverlegen er medisinskfaglig leder av teamet.

 

Til hjelp i arbeidet benyttes programvaren FIKS smittesporing.

FIKS smittesporing er en tjeneste som hjelper kommunen med å holde oversikt og følge opp personer i karantene og isolasjon. Tjenesten gjør også rapporteringen til Folkehelseinstituttet (FHI) enklere.

  • Kommunen kan registrere informasjon om smittede og hvem den smittede har vært i nærkontakt med. Man unngår dobbeltregistrering når det ved større utbrudd er mange som registrerer.
  • Hendelser/ samlinger hvor smittet og nærkontakter har deltatt kan også registreres. Eksempler på samlinger kan være konserter, arrangementer, sykehjem og barnehage. Ved slik registrering ser man lettere sammenheng mellom flere smittede, og man kan be personer som har deltatt på det samme arrangementet om å teste seg.

FIKS-plattformen og tjenesten smittesporing har strenge krav til personvern og informasjonssikkerhet. Programmet er utviklet i samarbeid mellom KS, kommuner, UiO og FHI.

 

Deler av smittesporingsteamet har allerede vært i aksjon. Arbeidet med smittesporing er nitid og omfattende, og krever stor nøyaktighet. Et enkelt smittetilfelle kan ha mange forgreininger og store ringvirkninger.

Kommuneoverlegen og kontorleder for ETS medisinske senter blir orientert om positive prøvesvar fra laboratoriet, og starter smittesporingsarbeidet.

Først registreres den smittede som er satt i isolasjon. Personen blir intervjuet for å kunne kartlegge hvor vedkommende har vært og for å oppspore nærkontakter de siste 48 timene. Nærkontaktene registreres, og teamet tar kontakt med dem for å be dem gå i smittekarantene samt teste seg. Dersom nærkontakten tester positivt omgjøres karantene til isolasjon, og ny runde begynner for å kartlegge dennes bevegelser og nærkontakter. Bor nærkontakten i en annen kommune kontaktes smittesporingsteamet der for å orientere om nærkontakter i deres kommune. Kommuneoverlegen / kontorleder blir tilsvarende orientert fra andre kommuner dersom nærkontakt er bosatt i Tjeldsund.