Tiltaket iverksettes for å unngå mange pasienter på venterommet samtidig, noe som gjør det vanskelig å overholde avstandsregler. Tiltaket forebygger også at pasienter som ikke er avklart i forhold til Covid-19 kommer inn på venterommet.