For å forebygge oppblomstring av smitte med Covid-19 har kommunelegen/smittevernansvarlig etter smitteøkningen vi har sett, også i Norge, de siste dagene, fastsatt skjerping av besøksrutinene på våre institusjoner:

  • Alle pårørende som har vært på reise (uavhengig av hvor) må avvente 10 dager etter hjemkomst før de kommer på besøk på sykehjem/aldershjem/omsorgsboliger.
  • Man må også være forsiktig med å ta med pasienter/brukere ut på tur, ev kan de benytte munnbind.