Hålogalandsrådet skal samle unge voksne til samhandling, læring og inspirasjon rundt gründerskap og idévekst på en unik regional arena som har fått navnet "Skaperkraft" 23. februar 2022.

Les mer om Skaperkraft

Hålogalandsrådet - Skaperkraft