I høst inviterer EiendomsMegler 1 og Samfunnsløftet til en innsats for å etablere og fornye sosiale møteplasser i nordnorske lokalsamfunn, slik at vi er klare til å møtes igjen. Samfunnsløftet har satt av inntil tre millioner kroner til flere møteplasser i nord.

Målgruppen er velforeninger, borettslag, bygdelag, idrettslag og turlag. De kan søke om Samfunnsløftets bålpanner, benker, gapahuker og plantekasser til møteplassen de vil fornye eller drømme om å skape. Alt ildsjelene må stille med selv, er et sted å skape møteplassen og en liten dose dugnadsvilje for å skru sammen benkene og løfte bålpanna på plass.   

Søknadsfristen er 15. november.

NB: I søknadene må dere legge ved bekreftelse på at søkeren eier eller får disponere området til møteplassen. Søknader uten dette vedlegget blir ikke behandlet, og får automatisk avslag.

Vi mottar mange søknader og vil prioritere ut fra søknadenes kvalitet og hvem som får glede av møteplassen. 

Du kan søke om følgende benker, bålpanner, gapahuk og plantekasser:

Benk.jpg.thumb. 768. 768

Frittstående benk

De frittstående benkene fra Samfunnsløftet er 100 cm bred og 70 cm høy. De leveres i moduler som skrus sammen på stedet. Verdi: 19.000 kroner.

Balpanne.jpg.thumb. 768. 768

Samfunnsløftets bålpanne

Denne er 100 cm bred og 70 cm høy. De er i solid cortenstål og egner seg godt for å stå ute i nordnorsk vær og vind. Verdi: 12.000 kroner.

Plantekasse.jpg.thumb. 768. 768

Plantekasse

Plantekassene fra Samfunnsløftet kan pynte opp nærmiljøanlegget. Kassene er 40 cm høye og 80 cm lange. De leveres i moduler som skrus sammen på stedet. Verdi: 8.000 kroner.

Gapahuk.jpg.thumb. 768. 768

Samfunnsløftets gapahuk

Denne er 3,5 m høy og 4 m bred. Legg merke til de innvendige benkene. De leveres i moduler som skrus sammen på stedet. Verdi: 65.000 kroner.