Nordnorsk Student og Elevhjem (NNSE), også kalt “Nordnorsken”, er et hybelhus med sentral beliggenhet ved Ullevål Stadion i Oslo. Det er kort vei til buss og t-bane, marka og gode turmuligheter er rett rundt hjørnet og til sentrum tar det i underkant av ti minutter med offentlig transport. Bygget har 147 hybler i ulik størrelse. Studenthjemmet gir tilbud primært til folk fra de to nordligste fylkene, men er de senere årene også åpnet for studenter fra andre kanter av landet.  

Det er ikke behov for kommunen å gjøre prioritere søkerne som skal få plass, og søknaden kan sendes direkte til Nordnorsk student- og elevhjem.

For søknadsskjema og ytterligere opplysninger - se www.nnse.no

Dersom søknaden sendes til Tjeldsund kommune er søknadsfristen 15. juni. Om den sendes direkte til studenthjemmet er søknadsfristen 23. juni.

 

Nordnorske søkere kan søke om eventuelle ledig plasser hele året og vil alltid bli prioritert.