Skånland Sykehjem ligger på Evenskjer, og har 30 beboerrom, herav 3 dobbeltrom. 7 plasser er satt av til skjermet enhet for personer med demenssykdommer – Lillebo.