Omsorgssenteret som ble oppført i 2005 har beliggenhet på Fjelldal. Omsorgssenteret har to avdelinger, somatisk og dement avdeling i tillegg til korttidsplasser, rehabiliteringsplasser og avlastningsplasser. Omsorgssenteret har tilsammen 22 plasser: 20 langtidsplasser og 2 korttidsplasser.

Opphold i institusjon er i hovedsak beregnet på dem som har et døgnkontinuerlig pleie/tilsynsbehov. Dette gjelder brukere som har vanskeligheter med å få dekket sitt daglige behov for pleie gjennom de hjemmebaserte tjenestene og som heller ikke har behov for opphold i sykehus. Målsettingen er at våre brukere skal få praktisk hjelp som er tilpasset aktuelt behov.