Arbeidet er godt i gang, og planlegges å være sluttført før julen 2021. Sykehjemmet er ett gammelt bygg som er i daglig drift, men monteringen har så langt blitt gjennomført på en god måte. Vi klarer ikke å skjule rørene i tak og vegger siden dette ettermonteres, men planlegger å male dem i samme farge som veggene slik at de blir mest mulig usynlige. Vi beklager at det nødvendigvis blir litt bråk og rot i perioden.