Selve Samenes nasjonaldag 6. februar feires fra klokken 11.00 i Evenes. Da vil ordfører Terje Bartholsen holde tale på omsorgssenteret på Liland. Her blir også musikalsk innslag samt kafé med servering av blant annet klappakaker. Arrangementet er for alle og Evenes frivilligsentral er arrangør. 

Deretter arrangerer kirken tradisjon tro samisk-norsk gudstjeneste på Lavangseidet bedehuskapell på Kvitfors. 

Etter gudstjenesten kan man dra rett til arrangement i Tjeldsund. Her blir det markering av Samenes nasjonaldag på Evenskjer. Utenfor Várdobáiki kan man slå seg ned på reinskinn rundt bålet og drikke kaffe eller kjøpe seg varm mat som gomba og kjøttsuppe av SABUS (Sandmark bygdeutviklingsselskap). Samtidig er det et ungdomstilbud på Paviljongen der det er blir aktiviteter, konkurranse og god mat.

Klokken 15.00 starter hovedarrangementet inne på Várdobáiki. Koret Várdobiegga og barnekoret Biekkaš åpner det hele. Det blir taler ved politisk rådgiver i Sametinget Anne Henriette Nilut, ungdomsrepresentant og samisk veiviser Therese Olsen, ordfører i Tjeldsund Robin Ridderseth, ordfører i Evenes Terje Bartholsen og styreleder i Várdobáiki Anne Márja Guttorm Graven. Etter talene blir det allsang Sámi soga lávlla og minikonsert med Várdobiegga og Biekkaš.  Aktiviteter for barn hører med. Det blir kafé med noe godt til kaffen og det blir åpen mikrofon.

Skoler, barnehager, omsorgssentre og andre enheter i kommunene har også egne opplegg.

 

"Det legges mye arbeid å skape gode markeringer av mange slag – i barnehager og i skoler, på bibliotek, på grendehus, på omsorgssenter og mange andre steder der folk samles. Frivillig innsats er som alltid et veldig viktig bidrag til at dette lykkes. Samenes nasjonaldag er en av de viktigste dagene i året for å markere at vi hos oss også har en sterk samisk kultur. Samenes nasjonaldag – og alle arrangementene rundt dagen – er en verdifull mulighet til å vise fram og feire kulturen. Bli med på aktivitetene! oppfordrer Terje Bartholsen, ordfører i Evenes kommune, på vegne av arrangementskomitéen.

Program for Samisk måned og Samenes nasjonaldag i Evenes og Tjeldsund finnes som egen artikkel.