Kjære alle,

I dag markerer vi Samefolkets dag, en viktig dag for å feire samisk kultur og historie.
Den 6. februar står som en påminnelse om den styrke, motstandskraft og rikdom som samisk kultur bringer til vår felles nasjonale arv!

La oss bruke denne dagen til å anerkjenne og verdsette de unike bidragene fra den samiske kulturen. Spesielt deres tradisjonelle kunnskaper og ikke minst språk!

Det er en dag for lærling, forståelse og å bygge broer mellom kulturer, for å sikre at vi sammen går mot en fremtid preget av likeverd, respekt og samarbeid. Måtte vi alle reflektere over betydningen av denne dagen med åpenhet og engasjement. La oss feire mangfoldet som beriker vår kommune og nasjon, og forplikte oss til å støtte kulturarven, både i dag og i årene som kommer!

Gratulere med dagen til alle, som står sammen i feiringen av denne betydningsfulle dagen!

Med varmeste hilsener

Robin Ridderseth
Ordfører – Tjeldsund Kommune