Fra Tjeldsund kommune deltok språkkonsulent Elna Sara, varaordfører Odd-Are Hansen og avdelingsleder kultur og folkehelse Janne Johansen.

Første innlegg var fra jurist og joiker Ande Somby, som snakket om veien mot forsoning. Traumer kan vandre gjennom generasjoner. Forsoning er det vakreste man kan gi hverandre. Det er viktig å anerkjenne hverandres følelser og opplevelser. Hvilket selvbilde får vi av rapporten fra Sannhets- og forskningskomitéen, og det ansvaret rapporten gir oss. Det kan være psykologiske effekter, traume, tap av samtaler mellom generasjoner og mye mer. Vi har alle et ansvar for veien videre, og hvordan vi kan bidra til beste for folket.

Ketil Zachariassen fra Sannhets- og forsoningskommisjonen sa at det var viktig å erkjenne konsekvensene av fornorskningspolitikken. Rapporten beskriver 766 personlige opplevelser og tok 37 timer å lese opp.

Det blir viktig å utvikle en tiltakspakke etter rapporten, og her må man spille på lag med kommunene. Kultur er viktig for språket og identiteten. Dette kom tydelig frem gjennom et flott kunstnerisk innslag fra Kven-teateret. SANKS (samisk nasjonal kompetanse-tjeneste) kan være en viktig støttespiller for å hindre psykisk uhelse og utenforskap. 

Ann Ragnhild Broderstad fra Saminor-undersøkelsen, fortalte om arbeidet med de forrige undersøkelsene og om SAMINOR 3 som nå pågår. 

Det var en interessant konferanse som gir et godt innblikk både i arbeidet med Sannhets-og forsoningsrapporten, og om mulig vei videre. Mer informasjon om konferansen  finnes på hjemmesiden til Troms og Finnmark fylkeskommune