Har du innspill til nye tiltak som bør inngå i planen vil vi gjerne vite om de!

Send dine innspill til post@tjeldsund.kommune.no
Eller
Tjeldsund kommune
Postboks 240
9439 Evenskjer

Siste frist for å sende inn innspill er 3 oktober 2021!
Merk gjerne innspillet med saksnr. 20/1224

Tjeldsunds trafikksikkerhetsplan kan leses i sin helhet her: 
Vedtatt Trafikksikkerhetsplan Tjeldsund kommune 2020-2024.pdf

Planens handlingsdel ligger i planen under punkt 10, men kan også leses her: 
trafikksikkerhetsplan handlingsdel.pdf