Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en tre-dagers landsomfattende boligkontroll.
Harstad har valgt å utvide satsingen til 1. uke totalt, for å gi tilbudet også i de kommunene Harstad leverer tilsyn- og feiertjenester til.  
Kampanjen er en del av satsningen «Alt vi kan mot brann».

 

Årets slagord «Et lite bytte til STOR nytte» er myntet på bytte av batteri i røykvarsleren, for å sikre at røykvarsleren faktisk virker dersom brann oppstår.

Hvordan:
Tilsynspersonell fra feierkontoret ved Harstad brann og redning har satt av 1. og 2.desember til røykvarsleren, og vil kontakte boligeiere i Harstad og abonnenter i våre samarbeidskommuner i regionen.

De abonnentene som varsles tilsyn av fyringsanlegget 1. og 2. desember, vil da få en ekstra sjekk av boligens røykvarslere.

 

Mandag 5. – torsdag 7. desember vil tilsynspersonellet ha utvidet fokus på brannsikkerheten. Vi følger et nasjonalt program, der sjekk av ulike forhold inngår i informasjonskampanjen og lagres i nasjonal statistikk.

Det er derfor viktig at alle som mottar varsel via sms fra oss, takker ja til tilsynet og svarer med tallet «1».

Hvis det ikke passer, må mottaker svare med tallet 2, og helst samme dag som sms er mottatt.