Alle innbyggerne inviteres til å gi innspill.

Innspill bes sendt til post@tjeldsund.kommune.no innen 30. september og merkes «Innspill gatelys» i emnefeltet.