Retningslinjene skal fastlegge det overordnede grunnlaget for vurderinger av hvilke veier/strekninger som skal ha et framtidig kommunalt driftsansvar.

Alle innbyggerne inviteres til å gi innspill.

Innspill bes sendt innen post@tjeldsund.kommune.no innen 20 november og merkes «Innspill kommunale veier» i emnefeltet.