I forbindelse med sluttføring av avløp og tomter i Ressan boligfelt Grov vil det fremover bli en del arbeid på Skrogveien,Lanterneveien,Ressveien og veien opp til Ressan barnehage.
Dette fordi det forberedes for asfalt og sluttføring av strømkabler forbi Barnehagen.
Veiene vil ikke bli stengt men det må påregnes noe venting for og komme forbi i perioder.