Regjeringen ved Kommunal og distriktsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet ønsker fortrinnsvis innspill om utfordringer og om ressurser og tiltak som kan virke forebyggende og helsefremmende. Det kan være tiltak for å fremme god psykisk helse og livskvalitet, gode levevaner, styrket helsekompetanse og andre ting. 

Du kan lese mer og legg inn innspill her: Hvordan fremme folkehelse og levekår i samiske områder? Vi ber om innspill! - regjeringen.no

Nettsiden finnes også i nordsamisk oversettelse: Movt ovddidit álbmotdearvvašvuođa ja eallindili sámi guovlluin? Mii dáhttut cealkámušaid dása! - regjeringen.no

Frist for å gi innspill er 15. oktober i år.