Alle innbyggere over 18 år skal få tilbud om vaksine. Det er 4852 personer over 18 år i begge kommunene, og pr idag er det 3154 som har registrert seg for vaksine. 65 % av befolkningen over 18 år har registert seg for vaksine.

Ordfører i Evenes, Terje Bartholsen, og ordfører i Tjeldsund, Helene Berg Nilsen uttrykker et sterkt ønske om at minimum 80 % vaksinerer seg.

 

Slik registrerer du deg for vaksine

For å få koronvaksine må du registrere deg i Helseboka. Du kan selv registrere deg på denne lenken: Helseboka

Dersom du har problemer med å registrere deg digitalt, kan du ringe til vaksinetelefonen for å få hjelp.  Tlf 947 96 421 hverdager mellom kl 09-11.

Vi ber om at du registrerer deg snarest mulig slik at vi har oversikt over alle i de ulike aldersgruppene som ønsker vaksine. Vi gjør oppmerksom på at når alle registrert i en prioriteringsgruppe har fått tilbud, innkalles neste gruppe. Dersom du registrerer deg etter at din gruppe er ferdig, vil du likevel bli innkalt, men du må vente.

 

Vi flytter vaksinelokalet til Skånlandshallen fra uke 25

Vårt felles vaksinelokale flytter fra Elvemo til Skånlandshallen (Skoleveien 4, Evenskjer) fra og med onsdag 23.juni 2021. Parker på høyre side av skolen, inngang på høyre side av skolen (retning barnehagen). Det vil være skiltet på området. Dette tiltaket gjøres for å ta imot flere som skal vaksineres i sommer.

 

Status i vaksinasjonen

Prioritet

Målgruppe

Status

1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

3

Alder 75-84 år

Alle har fått tilbud

4

Alder 65-74 år og

Risikogruppe 18-64 år med høy risiko: 

Alle har fått tilbud

5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Vaksinering pågår

6

Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

 

7

Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

 

8

Alder 45-54 år

 

9

Alder 18-24 år og 40-44 år

 

10

Alder 25-39 år

 

 

Prognose for vaksinasjon i sommer

På bakgrunn av de registreringene vi har i Helseboka pr. i dag, har vi anslått tidspunkt for vaksinasjonstart i de ulike prioriteringgruppene 5-8.

Prioritet

Målgruppe

Uke 24

Uke 25

Uke 26

Uke 27

Uke 28

Uke 29

5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

 

 

 

 

 

 

6

Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

 

 

 

 

 

 

7

Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

 

 

 

 

 

 

8

Alder 55-64 år

 

 

 

 

 

 

 

Med forbehold om endringer i antall leverte doser, flere registrerte hver prioriteringsgruppe og endringer i vaksinasjonsprogrammet.

Når det sendes ut SMS med beskjed om at det er satt av vaksinedose til deg, vil det være mulighet å velge ulike dager. Det skal gå 6 uker mellom første og andre dose. Vi ber om at du  tar hensyn til dette når du setter deg opp første time, slik at time til dose 2 ikke kommer midt i ferien/når dere er på reise.Med forbehold om endringer i antall leverte doser, flere registrerte  hver prioriteringsgruppe og endringer i vaksinasjonsprogrammet.