ETS Medisinske Senter er igjen rammet av sykdom blant personalet og må derfor holde lavdrift på laboratoriet og skiftestue pga lite bemanning uke 44, 1. november til 5. november.

Det må også regnes med noe ventetid på telefonen.