Videre prosess er at formannskapet jobber videre med budsjettforslaget, og skal nå jobbe frem formannskapets forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.

Det er formannskapets forslag som skal legges ut på høring. Dette skjer etter at formannskapet har fattet sitt vedtak senest 1.desember 2021.

Kommunestyret skal behandle budsjettet i sitt møte 15.desember 2021.

 

Forslaget kan leses her