Jula kan være vanskelig for mange. Kanskje spesielt nå mens Coronapandemien setter store begrensninger for sosial kontakt.

 

Avd for psykisk helsevern og rus er tilgjengelig på telefon nr:. 908 72 284

Dersom du trenger å prate med en av de ansatte i avdeling psykisk helsevern og rus er vårt telefonnummer bemannet til følgende tider:

23. desember (lillejulaften) kl. 0800-1545

24. desember (juleaften) kl. 0800-1200

28.-30. desember kl. 1000-1400

31-desember kl. 0800 - 1200

 

Psykososialt kriseteam er tilgjengelig ved ekstraordinære hendelser hele jula