Foreløpige beregninger av utendørs lydnivå viser at det bør foretas nærmere registreringer i utvalgte boliger i de to kommunene. Forsvarsbygg har engasjert Multiconsult som gjennomfører kartleggingen av det byggetekniske i boligene. Dette for å kunne beregne innendørs lydnivå i oppholdsrom i boligen, og vurdere om det blir behov for støyreduserende tiltak.

Personlig kontakt og mulighet for å reservere seg
Huseierne får brev med detaljert informasjon om hvorvidt de ønsker en gjennomgang, og hva som må være klart til avtalt tid. For å vurdere behov for tiltak av boligen er det nødvendig at Multiconsult får befare boligen både innvendig og utvendig.
Som huseier kan man reservere seg mot en befaring, men da blir det ikke mulig å utføre eventuelle støydempende tiltak på boligen.

Hvilke arbeid skal gjennomføres
Lokale støytiltak kan innebære tiltak inne i boligen eller på fasaden. Eksempler på tiltak kan være utskifting av vinduer og ventiler, eller mer omfattende tiltak for å utbedre yttervegg og tak. Hvis det er behov for å gjennomføre tiltak på din bolig, vil Forsvarsbygg tilby og bekoste de tiltak som skal til for å oppfylle reguleringsbestemmelsenes krav til innendørs lydnivå.

Befaring på 175 boliger
Det skal gjennomføres besøk til 175 adresser i Evenes og Tjeldsund. Samtlige boligeiere vil motta en oppsummerende naborapport i forhold til om tiltak vil bli tilbudt eller ei. Denne rapporten vil bli sendt ut til de ulike huseierne per e-post fra og med november 2021.

- Vi gjør oppmerksom på at en del av boligene vi befarer kanskje ikke får behov for tiltak, men vi er avhengig av de undersøkelser vi nå ber om for å avklare dette, forteller Carl Oscar Pedersen, prosjektsjef i Forsvarsbygg.

Informasjonsmøter etter sommeren
Det skal holdes åpne informasjonsmøter etter sommeren, hvis forholdene og smitteverntiltak tillater det. På disse møtene vil det være god anledning for folk til å stille spørsmål til Forsvarsbygg, eksterne støyeksperter og kommunen.

Kontaktopplysninger
Carl- Oscar Pedersen, prosjektsjef Forsvarsbygg. Mob: 907 55 445
Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

 

Pressemelding finnes på Forsvarsbyggs hjemmeside