Møte avholdes digitalt – Teams - torsdag 8. september kl. 19:30

Du kan delta ved å følge denne linken: Delta i informasjonsmøte med Allskog

Det er lagt informasjon om takstprosjektet på prosjektets hjemmeside: Skogbruksplan i Harstad, Kvæfjord og Tjeldsund - Allskog