Tjeldsund kommune minner på om at det ikke er anledning å oppholde seg på hytter/fritidsboliger for de som ellers ikke har bostedsadresse i Tjeldsund kommune.

Det forventes at dette overholdes som et viktig bidrag til den generelle helseberedskapen.

Beredskapsledelsen