Har du barn som skal starte i barnehage? Husk å søke om plass innen 1. mars 2023.

Tjeldsund kommune bruker søknadsportalen Visma Flyt barnehage

Søknadsportalen gjelder for alle barnehager i kommunen, enten de er kommunale eller private, og gjelder om du skal søke for første gang, eller om du skal søke om overføring til annen barnehage.

Minner om at hovedopptaket også gjelder for alle som ønsker plass i løpet av barnehageåret 2023/24, så husk å søke nå selv om dere ønsker oppstart senere enn august 2023.

 

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor i, når barnet er født før 1. desember 2022.

 

 

På Tjeldsund kommunes hjemmeside kan du lese mer om opptak barnehage