Dato oppstart nytt barnehageår er 17.august 2020.

Søknadsfrist for barnehageplass er 1.mars 2020

Her kan du søke om barnehageplass