Gjeldende smittevernråd

 • Du bør holde deg hjemme om du er syk med luftveissymptomer. Restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
 • Host i et lommetørkle eller i albuekroken. 
 • Vask hendene med såpe og vann, eller bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.
 • Unngå kontakt med personer i risikogruppen hvis du har luftveissymptomer.
 • Du trenger ikke teste deg for korona, selv om du har symptomer. (Er du i risikogruppen bør du teste deg).
 • Du trenger ikke registrere positiv selvtest.
 • Du trenger ikke ta PCR-test. Trenger du dette for dokumentasjon i koronasertifikatet, må du betale for det selv.
 • Det er ikke regler for karantene eller isolasjon.
 • Alle som er anbefalt å ta covid-19 vaksinen, bør ta den

Du kan lese mer om korona på Helsenorge: Om koronavirus på Helsenorge

 

Hvem bør teste seg for korona?

Du trenger ikke teste deg for korona, selv om du har symptomer. Dersom du er i risikogruppen bør du teste deg. 

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom kan hente hurtigtester på rådhuset i åpningstiden.

 

Behandling av korona

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling bør starte så tidlig som mulig.

Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege. 

Følgende personer er i risikogruppen:

 • Personer i risikogrupper som ikke har fulgt aktuelle vaksineanbefalinger.  
 • Personer (uavhengig av vaksinasjonsstatus) med: 
  • diagnostisert alvorlig og moderat immunsvikt 
  • organtransplantasjon  
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift 
  • alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse og pasienter som av behandlende lege anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.