Fortsatt viktig at du registrerer deg i Helseboka om du ikke har registrert deg tidligere og du ønsker vaksine. Registrering via lenken nederst i innlegget eller ved å ringe vaksinetelefonen.  

NB! Om du ikke er registrert i Helseboka vil du ikke få innkalling.  

 

Vi har sendt ut SMS innkalling til alle som er registrert i Helseboka, og som ønsker vaksine.  Det er fortsatt mange som ikke har fått sin vaksine da de ikke har satt seg opp på time, og vi ikke oppnår kontakt. For å få en smidigere vaksinering er det viktig at dere gir beskjed til vaksinetelefonen om dere har fått SMS melding om timen, men ikke kan møte til vaksinering eller har fått vaksine tidligere. 

Om du er registrert i Helseboka og ikke mottatt SMS ber vi deg ta kontakt med Vaksinetelefonen, tlfnr.: 947 96 421, så finner vi en time til deg.   

 

Har du mulighet for å stille til vaksinering på kort varsel (ca 30 min) ber vi deg registrere deg i lenka under. Dette gjelder også til dose 2.  

  • For deg som ikke allerede er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst i innlegget. Her vil du få spørsmål om du har mulighet til å møte på kort varsel.  

 

Fra uke 34 vil vaksineringen flyttes tilbake til Elvemo 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1 

Dose 2 

 

Antall totalt 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Antall doser 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Uke 30 

2692 

77,6 

1539 

44,3 

Uke 31 

2846 

82,0 

1758 

50,6 

Uke 32 

2878 

82,9 

1866 

53,8 

Uke 33 

2938 

84,6 

2047 

59,0 

Vi har redusert ytterligere intervall mellom dose 1 og dose 2, og vi fremskynder fortløpende de som er satt opp på dose 2 fremover i tid. Du kan selv fremskynde timen din ved å logge inn på helseboka, bruke lenken du tidligere fikk til å sette deg opp på time eller ta kontakt med vaksinetelefonen. 

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene 

  • Antall doser forventet uke 34; 864 doser (44 glass á 6 doser Comirnaty/Pfizer og 60 glass á 10 doser Spikevax/Moderna 

Som dere ser vil vi fra uke 34 få to typer vaksiner. Begge vaksinene er mRNA vaksiner og regnes som likeverdige. Folkehelseinstituttet skriver på sine sider at det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelseog medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.  

Det vil ikke bli mulighet til å velge hvilken type vaksine man skal motta! 

 

Vaksinering av barn og unge: 

Det er nå åpnet for at ungdom født i 2004 eller eldre kan få vaksine. Innmelding til vaksinering skjer via Helseboka eller vaksinetelefonen som for alle andre innbyggere.  

Når det gjelder barn i alderen 12-16 er det inntil videre kun tilbud til barn og unge som er i høyrisiko eller bor i en familie med personer som krever spesiell behandling og hvor barnas frihet begrenses, som får tilbud om vaksine.  Gjelder dette deg eller ditt barn – ta kontakt med din/barnets fastlege. 

 

Vaksinering av gravide: 

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel. 

 

Vaksinering dose 3: 

Flere land har startet vaksineringen med dose 3. Dette gjelder foreløpig ikke i Norge. Også her ser FHI på fordeler og ulemper i forhold til en dose nr 3. Mer informasjon kommer om dette blir aktuelt.  

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe        

Målgruppe 

Status 

Risikokategori 1 

Beboere i sykehjem 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 2 

Alder 85 år og eldre 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 3 

Alder 75-84 år 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 4 

Alder 65-74 år  

Alle har fått tilbud 

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko:  

Vaksinering pågår 

Risikokategori 5 

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

Vaksinering pågår 

Risikokategori 6 

Alder 45-54 år med underliggende  

Sykdommer/tilstander 

Vaksinering pågår 

Risikokategori 7 

Alder 18-44 år med underliggende  

sykdommer/tilstander 

Vaksinering pågår 

Risikokategori 8 

Alder 55-64 uten underliggende sykdom 

Vaksinering pågår 

Risikokategori 9 

Alder 45-54 uten underliggende sykdom 

Vaksinering pågår 

Risikokategori 10a 

 

Alder 18-24 uten underliggende sykdom 

Vaksinering pågår 

Risikokategori 10b 

Alder 40-44 uten underliggende sykdom 

Vaksinering pågår 

Risikokategori 11 

Barn og unge,    16-17 år 

Alder 24-39 uten underliggende sykdom 

Vaksinering pågår 

Innkalling pågår 

 

Registrering i Helseboka: 

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. 

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne som fyller 16 år i 2021 om å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen 

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon 

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES