1. Påminnelse om oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales per i dag 3 doser +  én oppfriskningsdose ( 3 mnd. etter dose 3). Det er god oppslutning om de tre første dosene, men det er flere med alvorlig svekket immunforsvar som ikke har tatt oppfriskningsdose. 

  1. Eldre over 80 år kan ta 4.dose

Folkehelseinstituttet åpner allikevel for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.

Epidemien er avtakende i Norge og nytten av en ny oppfriskningsdose vil være mindre i Norge enn i andre land med en mer utbredt epidemi. Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om ny oppfriskningsdose til alle eldre, heller ikke de aller eldste og skrøpeligste.

Kommunen kommer ikke til å innkalle aldersgruppen over 80 år til dose 4 i tråd med nasjonale anbefalinger. Dersom du ønsker dose 4, kan du bestille time på Vitusapotek, Evenskjer. Du kan nå bestille vaksinetime på apoteket digitalt: Helseboka

Det er ikke nødvendig med timebestilling, men det er ønskelig at du bestiller time.

Bistand til å få vaksine?

Trenger du bistand til å få vaksine, ta kontakt med rådhuset tlf 770 89 500.

 

Bestilling av vaksiner

Kommunen bestiller nå flere vaksine. Det betyr at det kan ta noen uker før vi har nok vaksiner. 

 

Kontaktinformasjon til apoteket:
Vitusapoteket Evenskjer
Tlf 770 88800