Nedbør:

Nedbør som regn vil bidra til stor/mye snøsmeltning, og vi må igjen forvente utfordringer mht overvann og vanskelige kjøreforhold.

I den grad du kan det, sørg for åpne og tilgjengelige sluker på din eiendom.

Sjekk snømengde på tak/utsatte bygningsdeler slik at våt snø ikke medfører skade.

 

Vind:

Vindstyrken øker fra før midnatt søndag. Det løyer litt på søndagen før det igjen øker på søndags kveld.

Det meldes kraftige vindkast med oransje (det nest høyeste) farenivået.

Det anbefales å sikre løse gjenstander, og i den grad det er mulig, unngå unødig ferdsel på utsatte steder. 

 

Snøskredfare:

Det fortsatt er stor snøskredfare i området vårt. Faren for såkalte «sørpeskred» på utsatte steder - også langs veien - meldes betydelig.

 

Veier:

Ta særskilt hensyn langs veiene.

Sko deg så godt som mulig – både på bilen og som fotgjenger – og ha litt ekstra tålmodighet.

På kommunale veier vil det bli periodevis glatt og stedvis slaps i veibanen som følge av at entreprenører ikke kan være alle steder til enhver tid, men vi vil gjennom den kontinuerlig beredskapen entreprenørene våre har, gjøre hva vi kan for å unngå dette.

 

Ytterligere opplysninger om vær og vind, finner du her www.yr.no og her www.varsom.no