Vannprøvene vi tok i morges kl 0500, er nå analyserte. Analysene viser ingen verdier over tiltaksgrensen i drikkevannsforskriften, og dette gir grunnlag for å oppheve begrensningene på bruken av vann.

 

Tjeldsund kommune beklager alle driftsforstyrrelser som medfører begrensinger i vannforsyningen, og vi ønsker å takke abonnentene for forståelsen for måten vi så oss nødt til å håndtere denne situasjonen.