Fv825 Strætelia - Hilleshamn
Enda stengt. Oppryddingsarbeid etter flere ras påbegynnes i dag – forventes åpent ila kvelden i dag 18. mars.

Fv8290 Nødsfjellet, strekning Grov – X E10 Snubba
Enda stengt. Oppryddingsarbeid etter flere ras påbegynnes i dag – forventes åpent ila kvelden i dag 18.mars.