Oppdatering stengte veier i Tjeldsund kommune. 

 

 

Fv825 Strætelia - Hilleshamn

Stengt pga ras. Ny vurdering mandag kl 1000. 

 

Fv829 Nødsfjellet, strekning  Grov – X E10 Snubba

Stengt pga ras. Ny vurdering mandag kl 1000. 

 

For ytterligere oppdateringer - se www.175.no